E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

Oravské múzeum aktívne reaguje na výzvy Fondu na podporu umenia. V roku 2018 sa zapojili do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ s projektom „Reštaurovanie Ptolemaiovho atlasu“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 2 000 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vzácneho diela z fondu Bibliotéky Čaplovičiany.

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa v roku 2018 zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Portréty v zbierkach LVO-SL“. Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 4 500 €, vďaka čomu bolo možné uskutočniť odborné reštaurovanie vybraných umeleckých diel.

V roku 2017 sa Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne zapojilo do programovej výzvy „Odborné ošetrenie zbierkových fondov“ Fondu na podporu umenia s projektom „Oravská krajina v zbierkach LVO-SL“ Fond na podporu umenia podporil tento projekt sumou 8 000 €, vďaka čomu mohlo dať Oravské múzeum odborne zreštaurovať sedem umeleckých diel.

Množstvo kultúrnych podujatí a aktivít existuje len kvôli tomu, že sa nájde hŕstka nadšencov. Základom je nápad, myšlienka a umenie nadchnúť okolie pre spoločnú vec, či projekt. I keď sa kultúrne aktivity a podujatia často robia z nadšenia, vyžadujú si i určité finančné zabezpečenie. Našťastie existuje množstvo spôsobov finančnej podpory, ktorá pomáha takéto aktivity realizovať a udržiavať.

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa pre skvalitnenie svojich služieb a napĺňanie primárnych funkcií snaží získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov. V roku 2017 Oravské múzeum zapojilo aj do výziev Fondu na podporu umenia (FPU).

Kto je online?

Práve tu je 56 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín