E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

Tesne pred Vianocami roku 2020 uzrela svetlo sveta ďalšia zaujímavá publikácia advokáta JUDr. Petra Kerecmana, PhD. s názvom Milo Urban justícia a advokáti v živote a diele. Ide o autorovu, v poradí už dvadsiatu tretiu publikáciu z oblasti advokácie a práva.

   Milo Urban je jeden z najvýznamnejších reprezentantov modernej slovenskej literatúry. Pre svoju redaktorskú činnosť počas Slovenského štátu je často vnímaný ako kontroverzná osobnosť. Autor v predmetnej publikácii prevádza čitateľa nielen dielom Mila Urbana a právnymi motívmi v ňom, ale nevyhne sa ani súdnym konaniam, v ktorých Urban priamo vystupoval. Aj napriek tomu, že Milo Urban sám právnikom nebol, téma spravodlivosti a pravdy prestupuje celým jeho dielom.

urban   Autor sa v predmetnej publikácii nevyhýba ani pôsobeniu Mila Urbana v rokoch 1939-1945 a jeho odsúdeniu v roku 1947. Čím čitateľovi objasní okolnosti a dôvody Urbanových súdnych procesov, odsúdenia, ale aj prepustenia na slobodu. Taktiež reflektuje jeho tvorbu v povojnovom období. Z pohľadu koncipovania knihy i jej celkového vyznenia je významný jej záver obsahujúci rozbor Urbanových spodobnení sveta práva, zároveň i náhľad na zákutia jeho životných peripetií.

   Publikácia obsahuje bohatú obrazovú prílohu pozostávajúcu z Urbanových fotografií, ktoré pre publikáciu poskytli potomkovia Mila Urbana, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Literárny archív SNK. Okrem fotografií sa tu nachádza aj z rôzny spisový materiál právneho charakteru, či články, ktoré boli predmetom súdneho konania.

   Na obálke knihy sa nachádza perokresba Mila Urbana, ktorej autorkou je Ing. arch. Monika Urbanová, vnučka tohto významného prozaika, ktorého diela vyšli aj v mnohých cudzojazyčných prekladoch.

   Vydanie publikácie, za ktorou stojí Oravská muzeálna spoločnosť z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umeniaFPU logo4 bielenamodrom

 

Autor: Daša Korytárová Lofajová

Foto: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Kto je online?

Práve tu je 26 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín

 ISSN: 2585-9900