E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

Na mnohých zbierkach v múzeách a galériách sa podpísal zub času. Výnimkou nie sú ani maľby zo zbierky umenia, ktorá sa nachádza na Oravskom hrade. Oravské múzeum sa preto každoročne snaží umelecké diela reštaurovať vďaka podpornej schéme Fondu na podporu umenia.

bruck1Hlavnou projektovou aktivitou bolo odborné zreštaurovanie portrétov dvoch osobností, ktoré sú späté s oravským regiónom a s Čaplovičovou knižnicou. Prvý portrét zachytáva podobizeň Leopolda Brucka, synovca významného filantropa a zberateľa kníh, Vavrinca Čaploviča, ktorý ho počas celého života podporoval. Leopold Bruck mal stáť za myšlienkou, aby jeho strýko Vavrinec daroval svoju rozsiahlu knižnú zbierku práve rodákom z Oravy. Taktiež sa stal prvým pracovníkom knižnice, ktorú spravoval. Zaslúžil sa o rozvoj školstva, činnosť učiteľského vychovávateľského spolku a sirotsko-vdovského ústavu. Bol učiteľom pevca slovenskej hymny, J. Matúšku. Portrét Leopolda Brucka predstavuje významnú osobnosť, ktorá sa zaslúžila o vznik Bibiotéky Čaplovičiany, ktorá v roku 2019 oslávila 180. výročie od svojho založenia. Druhým umeleckým dielom, ktoré sa múzeu podarilo vďaka Fondu na podporu umenia zreštaurovať je portrét Petra Kubínyiho od budapeštianskeho maliara Józsefa Peschky. Kubínyi, ktorého korene siahajú do Vyšného Kubína bol spoluzakladateľom Učenej spoločnosti malohontskej a spravoval rozsiahlu knižnicu. kubinyi
Hlavným cieľom reštaurátorských prác bola záchrana - reštaurovanie a konzervovanie hmotnej podstaty predmetných umeleckých diel a obnova pôvodných funkčných a výtvarných kvalít diel v ich originálnej podobe, tak aby boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné a pamiatkové hodnoty diel a aby mohli naďalej slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Reštaurátorský zásah zamedzil ďalšiemu poškodzovaniu, degradácii a tak predĺžil ich životnosť. Dielam bol prinavrátený pôvodný výtvarný výraz. Všetky zásahy reštaurátorského, konzervátorského aj rekonštrukčného charakteru boli vykonané v intenciách princípov pamiatkovej ochrany a súčasnej reštaurátorskej praxe v súlade s požiadavkami na kvalitu a odbornosť práce. Reštaurátorské práce na dielach vykonali členovia reštaurátorskej komory Mgr. art Erika Benická a Mgr. art Štefan Kocka.
Cieľom reštaurovania bolo dielam prinavrátiť ich pôvodnú podobu a hmotnú podstatu, aby mohli byť plnohodnotne využívané v rámci výstavného a študijného účelu pre odbornú i laickú verejnosť. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

 

Autor: Oravské múzeum

Foto: Oravské múzeum

Kto je online?

Práve tu je 39 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín

 ISSN: 2585-9900