E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

Počas Týždňa slovenských knižníc 2024 pripravila špeciálna knižnica Oravskej galérie podujatia pre študentov a dospelých zamerané na propagáciu nových prírastkov zakúpených z Fondu na podporu umenia, prezentáciu nového online katalógu a služieb špeciálnej knižnice OG, ako aj ukážky otvorených e-zdrojov zameraných na výtvarné umenie s dôrazom na zdigitalizované zbierky galérií.

Oravska galeria FPUŠpeciálna knižnica Oravskej galérie sa nachádza v priestoroch Župného domu a je registrovaná v Zozname knižníc SR. Je knižnično-informačným a poradenským pracoviskom, poskytuje výpožičné služby zamestnancom galérie, odbornej verejnosti a záujemcom o umenovednú literatúru a literatúru príbuzných odborov, taktiež bádateľom a iným záujemcom, ktorí využívajú odbornú literatúru pri riešení vedecko-výskumných úloh a štúdium v oblasti výtvarného umenia.

Dlhodobým zámerom a snahou galérie je rozširovať knižničný fond o aktuálnu literatúru, čo sa podarilo aj v roku 2023, kedy bola Oravská galéria úspešná v žiadaní podpory v programe Fondu na podporu umenia určeného na akvizíciu kníh. Špeciálna knižnica uspela s projektom pod názvom Akvizícia knižničného fondu Knižnice Oravskej galérie v Dolnom Kubíne 2023. Z celkovej sumy 1 700 eur (z ktorej bolo FPU pridelená dotácia 1500 eur) zakúpila
71 exemplárov kníh, ktoré obohatili knižničný fond galerijnej knižnice. 20% z celkovej sumy bolo vyčlenených na nákup kníh, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Všetky nové prírastky sú spracované v systéme Biblib, prostredníctvom ktorého je možné vyhľadávať knihy priamo na webe cez online katalóg knižnice.

Knižnica OG sprístupňuje knihy, výstavné katalógy a odborné periodiká. Ponúka svojim čitateľom knižničný fond, ktorý je zameraný na publikácie z oblasti slovenského, českého
a stredoeurópskeho vizuálneho umenia, architektúry, grafického dizajnu, užitého umenia, histórie, filozofie, metodológie a teórie umenia, estetiky, galerijnej pedagogiky a edukácie pre deti i dospelých návštevníkov. Taktiež ponúka monografie slovenských vizuálnych umelcov, teoretické texty a prehľady z dejín umenia, zberateľstva a výskumu súčasného umenia ako aj regionálnej histórie. Ku koncu roka 2023 eviduje 2 512 knižničných jednotiek a viac ako 5 000 katalógov, ktoré sú verejnosti prístupné v rámci prezenčnej výpožičky. Návštevníci využívajú knižnicu najmä pre výskum a pri písaní odborných prác. Fond knižnice zároveň slúži zamestnancom a odborným pracovníkom iných inštitúcií pri výskume, ako aj pri príprave podkladov k výstavným projektom. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, elektronických alebo telefonických požiadaviek používateľov. V roku 2022 bola sprístupnená multifunkčná miestnosť, ktorá slúži ako prvý kontakt a študovňa vypožičaných odborných periodík a prezenčnej literatúry.

Mgr. Katarína Matušková

FPU logo4 bielenamodrom

Akvizícia knižničného fondu Knižnice Oravskej galérie v Dolnom Kubíne 2023

Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Kto je online?

Práve tu je 326 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín

 ISSN: 2585-9900