E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

   Príbeh sochy, znázorňujúcej podobizeň jasenovského rodáka a významného prozaika, Martina Kukučína je rovnako strastiplný, ako jeho život. Doktorka Mária Rapošová zasvätila štúdiu Kukučína azda celý svoj profesijný život a neustále nám prináša nové a nové zaujímavé fakty súvisiace s jeho osobou.

    Po publikácii Životná odysea Martina Kukučína je jej najnovším počinom publikácia s názvom Dráma medzinárodnej sochy Martina Kukučína.

   Pomerne rozsiahla publikácia je doplnená bohatým obrazovým materiálom, nám okrem iného ozrejmuje osud sochy znázorňujúcej Martina Kukučína, ktorú vytvoril chorvátsky rodák sochár Ivan Meštrović, žiak významného francúzskeho sochára Augusta Rodina.

   Kukučínova socha bola medzinárodnou záležitosťou nielen vďaka jej autorovi, ale aj miestu, kde mala byť pôvodne umiestnená, vďaka iniciátorom a finančným darcom z rôznych kútov sveta, prevažne z Ameriky. Tak ako aj samotný Kukučín, aj jeho socha prešla dlhým putovaním po svete, až kým jeden z odliatkov sochy vďaka rodine Rudinských a ďalších zaangažovaných ľudí neskončil aj v Bratislave.

kniha kukucin   Autorka okrem osudu spomínanej sochy v knihe mapuje aj prvé pamätníky a tabule Mateja Bencúra, ktoré napriek veľkej úcte Slovákov k tomuto spisovateľovi nevznikli u nás, ale v zahraničí. Ďalej autorka mapuje meno Kukučína v americkej literatúre a výtvarnom umení. Z literátov píšucich o Kukučínovi uvádza prevažne čilských autorov, publikujúcich aj v Argentíne. Taktiež uvádza pramene zo Severnej Ameriky, čo svedčí o obľube tohto autora nielen u nás, ale aj v zahraničí.

   Mária Rapošová v publikácii objasňuje aj dôvody, prečo prvý pomník Kukučína nevznikol na Slovensku, ale musel k nám prísť zo zahraničia, i keď prvotná iniciatíva na jeho vytvorenie tu bola. Podobne, ako to bolo u Hviezdoslava, návrhu slovenského pomníka Kukučína sa ujal Dušan Jurkovič. Jeho návrh však nebol realizovaný a Štefan Krčméry zabezpečil náhrobník z bračského bieleho kameňa, ktorý bol dovezený z Chorvátska na naše územie.

  Po ozrejmení slovenskej situácie ohľadne Kukučínovho pomníka nás autorka podrobne sprevádza strastiplnou cestou medzinárodnej sochy Martina Kukučína od počiatočnej iniciatívy v južnej Amerike, cez jej prípravu, problémy s modelom a financiami, byrokraciou, až po jej slávnostné odhalenie v Bratislave a informácie v dobovej tlači. Vďaka iniciatíve zahraničných Slovákov sa socha Martina Kukučína stala symbolom, že Slováci v zahraničí sú tiež súčasťou národa.

   Autorka publikácie opäť potvrdila, že témy spojené s Matejom Bencúrom sú jej výhradnou doménou a má schopnosť neustále prinášať odbornej i laickej verejnosti nové, pútavé fakty týkajúce sa osoby nášho azda najvýznamnejšieho prozaika.

Mgr. Daša Lofajová, PhD.

Kto je online?

Práve tu je 85 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín

 ISSN: 2585-9900