E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

V skanzene Vychylovka v Novej Bystrici sa rekonštruuje jeden z úsekov výnimočnej Historickej lesnej úvraťovej železnice (HLÚŽ), ktorá je od roku 1991 je Národnou kultúrnou pamiatkou.

vychylovkaRekonštrukcia HLÚŽ je súčasťou Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, projektu s názvom Spoločne v harmónii prírody, tela a duše. Ako informuje  Peter Mrvečka, riaditeľ odboru správy majetku a investícií ŽSK : „Jedná sa o jednokoľajovú železničnú trať historického charakteru. Rekonštrukcia bola vzhľadom na havarijný stav trate a opôr mostných objektov nevyhnutná. Stalo sa tak najmä v dôsledku erozívnej činnosti vody Chmúrovho potoka. Na  viacerých miestach boli nevyhovujúce drevené podvaly, výhybky, opotrebované koľajnice.“  

Práce vo Vychylovke začali ešte v minulom roku a v zimnom období (december – apríl) boli prerušené. „Odvodnili sme územie v tesnej blízkosti železnice, spodok železnice je už hotový, rovnako tak priepusty a zrekonštruované sú aj všetky nosné časti mostných konštrukcií. V tomto období prebiehajú práce na železničnom zvršku pre traťovú rýchlosť 20 km/hod. Rekonštruovať sa bude aj nástupište v stanici „Kubátkovia,“ úrovňové priecestia, vrátane novej kabelizácie a vznikne aj odstavná koľaj v stanici Skanzen,“ objasňuje Mrvečka.

Kysucká lesná železnica bola spojazdnená v roku 1918 zaúčelom prepravy dreva na úseku Oščadnica - Chmúra vo Vychylovke. V roku 1926 bol dobuddovaný 8 km úsek prepájajúci KLŽ s OLŽ. Výnimočnosť spojovacieho úseku spočívala v prekonaní výškového prevýšenia medzi Kysucami a Oravou prechodom sedlom Beskýd za pomoci 5 úvratí. Prvá bola v stanici Chmúra a posledná v sedle Beskyd. Tým sa ukončila existencia KLŽ, ktorá sa stala súčasťou KOLŽ.  Železnica nesie od roku 1991 názov Historická lesná úvraťová železnica. V súčasnosti ju využíva Kysucké múzeum na prevoz návštevníkov cez areál Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Úsek od Výchylovky - osada Kubátkovia po Sedlo Beskyd je prevádzkovaný ako Historická lesná úvraťová železnica. Zachoval sa aj oravský úsek KOLŽ zo Sedla Beskyd do osady Tanečník, ktorý je prevádzkovaný ako Oravská lesná železnica.

Realizáciou projektu dôjde k zatraktívneniu kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničného regiónu. Viditeľným a trvácim výstupom projektu budú zrekonštruované kultúrne a prírodné pamiatky v cezhraničnom regióne, ktoré budú naďalej slúžiť na propagáciu cezhraničného dedičstva. Zlepšená infraštruktúra kultúrneho a prírodného dedičstva a lepší prístup k informáciám o dedičstve pohraničia. Súčasťou projektu je aj seminár „Kultúrne a prírodné dedičstvo poľsko-slovenského cezhraničia.“ Uskutočniť by sa mal v októbri vo Vychylovke za účasti oboch partnerov projektu.

Rekonštrukcia úseku by mala byť ukončená v októbri. Náklady na realizáciu stavebných úprav sú vo výške 1 795 649,12 €. Projekt je spolufinancovaný z operačného programu cezhraničnej spolupráce INTERREG PL-SK.

Poland Slovakia SK 01FUND RGB

 

 

 

 

 

Foto: ŽSK

 

 

 

Kto je online?

Práve tu je 110 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín

 ISSN: 2585-9900