E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

 (Časť 1.)
 
Čo vedie boháčov k tomu, aby utrácali milióny eur za umelecké diela v aukciách, alebo v priamom predaji?
V období krízy, keď žiadna investícia nebola istá a finančný trh sa dostal do recesie. Investori sa sústredili na investície do umenia. Pre investora takáto investícia znamená prestíž, uspokojenie zberateľskej vášne, vstupenka do určitej spoločnosti.
Z psychologického hľadiska má kupujúci dva motívy, prečo kupuje umelecké dielo. Prvým je tzv. estetický motív, kedy dielo zaujme kupujúceho natoľko, že jeho kúpou pociťuje určité vnútorné uspokojenie, ktoré rastie s množstvom získaných diel. Tento motív kúpy prevláda hlavne u zberateľov, kde táto záľuba v umení prerastá až do vášne, ktorú zberateľ umenia Ivan Melicherčík označuje ako delirium collectoris (Prokeš, 2014).
 
Druhým psychologickým motívom pre kúpu umeleckého diela, je  motív prestíže.  U kupujúceho dochádza k naplneniu pocitu vlastnenia niečoho výnimočného, čo zvyšuje jeho vlastnú prestíž, prípadne mu otvára dvere do vyššej spoločnosti, pridáva mu na spoločenskom postavení. Umenie predstavuje luxus, ktorý sa stáva symbolom súperenia vyšších s

artmarketing

poločenských tried.  Ak kupec získa umelecké dielo priamo od umelca, predajnej galérie, alebo privátnym predajom za výhodnejšiu cenu ako je pôvodná predajná cena, nastáva uňho ešte vyššie uspokojenie jeho potrieb, keďže ostatní sa domnievajú, že pri kúpe umeleckého diela zaplatil kupujúci plnú cenu. V takomto prípade z ekonomického hľadiska hovoríme o Veblenovom efekte. 
 „Ak staviame na obdiv svoje bohatstvo, nielenže dávame pocítiť druhým svoju dôležitosť, nielen oživujeme a pestujeme ich pocit našej dôležitosti, avšak – čo je nemenej dôležité – zachovávame a posilňujeme všetky dôvody k tomu, aby sme boli spokojní sami so sebou.“ (Veblen 1999, s. 35)
Bohatstvo a vysoké umenie bolo vždy úzko prepojené. V dobe, keď už bohatstvo nie je prevažne rodovou záležitosťou, ale boháčom sa môže stať vďaka náhode, či šikovnosti takmer každý, stávajú sa kvalitné umelecké diela akousi vstupenkou novozbohatlíkov do vyššej spoločnosti.
 
 
 
Autor: Daša Lofajová 
 
Použitá literatúra:
Prokeš, J. (2014). Diagnóza: Delirium collectoris In: Pravda [Cit. 18.6.2014]  Dostupné na internete: http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/320826-diagnoza-delirium-collectoris/
Veblen, T.: Teorie zahálčivé třídy. Sociologické nakladatelství, Praha 1999.
 

Kto je online?

Práve tu je 121 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín

 ISSN: 2585-9900