E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

Vyhodnotenie turistickej sezóny 2016 v Oravskom múzeu

Návštevnosť

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, tento rok zaznamenalo významný nárast počtu návštevníkov vo svojich 8 expozíciách. V roku 2016 expozície múzea navštívilo 241 079 turistov, čo je nárast o cca 8% oproti predchádzajúcemu obdobiu.
muzeumNajnavštevovanejšou expozíciou bola národná kultúrna pamiatka Oravský hrad s návštevnosťou 182 334 osôb čo je nárast oproti minulému roku (162 381osôb) o cca 11%. Výrazný nárast návštevníkov zaznamenali aj na Oravskej lesnej železnici, kde sa podiel návštevnosti oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o cca 5% (37 489 návštevníkov). Od otvorenia Oravskej lesnej železnice v máji 2008 (14 928 turistov) sa zvýšila o viac ako 60,18%. Návštevnosť v ostatných expozíciách Oravského múzea bola nasledovná: Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava (6 743), Pamätný dom M. Kukučina (5 511), Expozícia Hájnikovej ženy (2 948), Expozícia Život a dielo Mila Urbana (2 868), Expozícia Čaplovičovej knižnice (1788), Pamätný dom T. H. Florina (1 398). Prvé miesto v návštevnosti podľa národnosti patrí domácemu obyvateľstvu (cca 86,32%), nasledujú Poliaci (cca 9,43%), Česi (cca 1,13%), Maďari (cca 1,03%), Rusi (cca 0,2%) a v menšej miere ostatné národnosti ako napr.: Taiwan, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Japonsko, Izrael, Kanada a pod.
 
 

Štatistické zaujímavosti

 • Najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol mesiac august s návštevnosťou 46530 osôb
• Najvýraznejší mesačný nárast 21,43% v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný v mesiaci júl (46374)
• Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas celého roku bola 505,08 osôb
• Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas mesiacov júl-august bola 1498,45 osôb
• Najnavštevovanejším dňom Oravského hradu bol 1.máj (3296) – v tento deň počas otváracích hodín každú minútu do hradu vstúpilo priemerne 6,46 osôb.
 
 

Novinky

 Rok 2016 sa v Oravskom múzeu i celej Žilinskej župe niesol v duchu 400. výročia úmrtia Juraja Thurza.
• „Klenotnica Oravského hradu“ - verejnosti sa po rokoch naskytla príležitosť opätovne vidieť novozreštaurované expozičné priestory prízemia Thurzovho paláca, takzvanú „Klenotnicu Oravského hradu“ s unikátnymi zbierkovými predmetmi ako napr. renesančné pohrebné textílie, pochádzajúce z hradných krýpt, vzácny renesančný prsteň so vsadeným diamantom, ako aj množstvo ďalších atraktívnych exponátov.
• „Hradná dvorana“ – verejnosti sa sprístupnil podkrovný priestor Thurzovho paláca adaptovaný na polyfunkčnú miestnosť s využitím na výstavné a interaktívne účely, nazvaný „Hradná dvorana“. Tieto unikátne priestory prízemia a podkrovia Thurzovho paláca boli predstavené návštevníkom pri otvorení letnej turistickej sezóny počas Thurzových slávností.
• Pamätná zberateľská minca - pri príležitosti spomínaného výročia vydala Národná banka Slovenska pamätnú zberateľskú mincu s motívom Juraja Thurza.
• Nové okruhy Oravského hradu - od začiatku hlavnej letnej turistickej sezóny sa pre návštevníkov Oravského hradu pripravili tri okruhy (Základný okruh, Malý okruh – Klenotnica Oravského hradu a Veľký okruh). Nové expozičné priestory „Klenotnicu Oravského hradu“, prístupnú návštevníkom iba v mesiacoch máj – október si prišlo pozrieť 29 893 návštevníkov.
• Prepojenie úvraťového systému z Oravy do Kysúc – od 1.7.2016 bol prepojený úvraťový úsek medzi Oravskou lesnou železnicou a Historickou lesnou úvraťovou železnicou vo Vychylovke s prestupom na stanici Sedlo Beskyd
• On-line predaj lístkov na podujatia – v priebehu hlavnej letnej sezóny sa zaviedol on-line predpredaj vstupeniek na podujatia
• Nové podujatia – do sezóny 2016 sme zaradili podujatia s novou tématikou ako napr. „Lovu zdar“, „Knižnica vzácna pokladnica“, „Keď sa zotmie na Oravskom hrade“, „Fujarôčka moja“
 
 

Podujatia

Oravské múzeum v roku 2016 zorganizovalo:
• 59 programových aktivít
• 65 kultúrno-vzdelávacích a výchovných aktivít
• 19 výstav, z toho 11 vlastných, 3 reprízy a 5 prevzatých
 
Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili nočné prehliadky Oravského hradu („Drakula – upír Nosferatu“ - 1150 osôb), podujatia pre deti („Rozprávkový svet na Oravskom hrade“ – 6213 osôb , „Rozprávkový vláčik“- 2002 osôb, „Mikuláš na Oravskom hrade – 1132 osôb, „Tajomný hrad“- 829 osôb ) víkendové podujatia Oravského hradu a OLŽ („Thurzove slávnosti -4772 osôb, „Deň v stredoveku“ – 2446 osôb a ďalšie).
 
  

Propagácia

Na sezónu v roku 2016 pripravilo Oravské múzeum komplexnú ponuku propagačných materiálov o všetkých expozíciách vo viacerých jazykových mutáciách, ktoré boli návštevníkom dostupné bezplatne v jednotlivých expozíciách múzea, v TIKoch (Dolný Kubín, Trstená, Zuberec, Námestovo, Terchová a iné) a hotelových zariadeniach. Múzeum sa aktívne prezentovalo na štyroch výstavách cestovného ruchu (Viedeň, Wroclaw, Katowice, Zabrze) i na podujatiach našich cezhraničných partnerov (Krakov, Nový Jičín). Návštevníci mohli informácie vyhľadať aj na webstránke www.oravskemuzeum.sk a na facebooku. Verejnosť bola o dianí v múzeu informovaná aj z viacerých televíznych reportáži umiestnených v hlavnom spravodajstve. V priebehu roku bolo v tlači, rozhlase a televízií uverejnených celkom 99 príspevkov, formou internetu a direct mailingu 26330 príspevkov. Celkové náklady na propagáciu (výstavy cestovného ruchu, tlač plagátov a ich distribúcia, tlač a distribúcia propagačného materiálu, mediálna reklama, PPC reklama na facebooku) Oravského múzea v roku 2016 predstavovali čiastku cca 20 600,-€.
 
 
 
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Kto je online?

Práve tu je 240 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín

 ISSN: 2585-9900