E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať


Vyhodnotenie turistickej sezóny 2015 v Oravskom múzeu

Oravský Podzámok, 20.1.2016 - Už každoročne sa môže Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pochváliť veľkým záujmom návštevníkov o svoje expozície, ktoré sú umiestnené v objektoch v troch okresoch Oravy. V roku 2015 expozície múzea navštívilo 221 089 turistov, z ktorých najnavštevovanejšou bola národná kultúrna pamiatka Oravský hrad s návštevnosťou 162 381 osôb. Výrazný nárast návštevníkov zaznamenali aj na Oravskej lesnej železnici, kde sa podiel návštevnosti oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o cca 8,5% (36 204 návštevníkov).
Od otvorenia Oravskej lesnej železnice v máji 2008 (14 928 turistov) sa zvýšila o 58,77%. Návštevnosť v ostatných expozíciách Oravského múzea bola nasledovná: Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava (6 432), Pamätný dom M. Kukučina (5 144), Expozícia Hájnikovej ženy (3 800), Expozícia Život a dielo Mila Urbana (3 685), Expozícia Čaplovičovej knižnice (1639), Pamätný dom T. H. Florina(1 804). Prvé miesto v návštevnosti podľa národnosti patrí domácemu obyvateľstvu (cca 88%), nasledujú Poliaci (cca 7%), Maďari (cca 1,40%), Česi (cca 1,01%), Rusi (cca 0,7%) a v menšej miere ostatné národnosti ako napr.: Taiwan, Japonsko, Izrael a pod.
Tieto vysoké čísla odzrkadľujú bohatú ponuku podujatí počas celého roku. Najväčším úspechom letnej sezóny bolo otvorenie novej expozície, pod názvom „Mediatéka“, venovanej filmom a rozprávkam natáčaným na Oravskom hrade. K ďalším zaujímavým novinkám, ktoré Oravské múzeum realizovalo v priestore Oravského hradu patrili podujatia: „V hrade a podhradí“ a „Umenie starých majstrov“. K najvyhľadávanejším akciám už tradične patrili nočné prehliadky a na „Drakulovskej“ bola zaznamenaná najvyššia návštevnosť v jej 12-ročnej histórií (1139 návštevníkov). Veľmi úspešným a každoročne hojne navštevovaným podujatím pre deti bol mikulášsky program na Oravskom hrade, ktorý navštívilo 1 823 návštevníkov počas vymedzených štyroch hodín. Programová ponuka sa rozšírila aj pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice v podobe úspešných podujatí: „A ty gajdoš hraj“, „Včelárske umenie“, „Keď som ja valašil“ a „Staň sa železničiarom“.
oravsky hradÚspešnou aktivitou z pohľadu získavania nových kontaktov je aj propagácia múzea za hranicami Slovenska. V roku 2015 sa múzeum aktívne zúčastnilo na štyroch výstavách cestovného ruchu. Vo Viedni a v poľských mestách Wroclaw, Katowice a Zabrze. Oravské múzeum spolu so Žilinským samosprávnym krajom, pripravilo zaujímavý program prezentácie Slovenska v meste Zabrze. Žilinský región sa stal oficiálnym partnerom VII. ročníka Medzinárodnej výstavy turistiky o priemyselnom dedičstve a podzemnej turistike a zároveň partnerom XII. ročníka Medzinárodnej konferencie zameranej na turizmus v priemyselnom dedičstve. Múzeum svoju činnosť prezentovalo aj na podujatí „Pivobraní“ v partnerskom meste Nový Jičín.
Oravský hrad sa v roku 2015 stal atraktívnym aj pre filmárov. Spoločnosť Promea Communication, s.r.o sa podieľala na výrobe dokumentárneho filmu „Pohľady na hrady“ pre RTVS. Išlo o cyklus 12 krátkych reportáži, v ktorých v roku 2016 predstavia vybrané hrady a zámky Slovenska, medzi ktorými nebude chýbať ani Oravský hrad. Začiatkom novembra sa na Oravskom hrade natáčala krátka rozprávka, ktorá netradičnou formou propagovala Slovensko v zahraničí. V priebehu roka na Oravskom hrade realizovali svoje projekty aj viaceré zahraničné televízne štáby napr. z Bieloruska, Českej republiky dokonca i z Izraelu.
Počas celého roka 2015 prebiehali na Oravskom hrade intenzívne práce, ktoré súviseli s obnovou priestorov v Turzovom paláci. V rámci cezhraničného projektu „História je svedkom doby, životom pamiatky a majstrom života“ z českým partnerom Národní památkový ústav - Územní odborné pracovište v Kroměříži, hrad Pernštejn , Oravské múzeum zreštaurovalo priestory prízemia Turzovho paláca, v ktorých múzeum pripravuje novú expozíciu „Klenotnicu Oravského hradu“, v ktorej budú vystavené unikátne zbierkové predmety vysokej a jedinečnej hodnoty. Ďalšou etapou obnovy Turzovho paláca bola rekonštrukcia podkrovia podporeného projektom „Rekonštrukciu podkrovia Turzovho paláca na Oravskom hrade v Oravskom Podzámku“. Obnovené priestory budú slúžiť ako viacúčelová interaktívna miestnosť na rôzne výstavy, prednášky, tvorivé dielne a kultúrne udalosti spojené s dianím v Oravskom múzeu.
Oravské múzeum si v roku 2015 populárno – náučným seminárom pripomenulo 155. výročie narodenia M. Kukučína. V rámci odborných aktivít spolupracovalo so Spolkom Slovákov v Poľsku pri príprave vedeckej konferencie pod názvom „Podvlk v toku dejín“, ktorá sa uskutočnila 4. júla 2015 v Slovenskom dome v Podvlku, pod záštitou generálneho konzula SR v Krakove, Ivana Škorupu. Koncom júla sa v múzeu konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov víťazov 61. ročníka „Hviezdoslavovho Kubína“ pod názvom „Nedeľná chvíľka poézie“ spojená s vystúpením víťazov. V roku 2015 sa Oravské múzeum už druhýkrát pripojilo k medzinárodnému projektu „Noc literatúry“, ktorý netradičnou formou – verejným čítaním – prezentoval súčasnú európsku literatúru.
Svoje edičné aktivity doplnilo Oravské múzeum v poradí už o XXXI. Zborník Oravského múzea, podporený dotáciou z Ministerstva kultúry SR. V priebehu roku pracovníci realizovali 13 výstav, z toho 8 vlastných, 3 reprízy, 1 prevzatú a 1 v spolupráci s Orawskym parkom etnograficznym v Hornej Zubrici v Poľsku. Múzeum organizovalo 87 vlastných výchovno-vzdelávacích aktivít, ako napr.: prednášky, besedy, exkurzie, prezentácie, vyučovacie hodiny, kvízy a tvorivé dielne.
Expozície Oravského múzea navštívili viaceré zahraničné delegácie, diplomati, novinári a významné osobností, napríklad: Oravský hrad navštívil bieloruský honorálny konzul Alexej Sychov, J.E. veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky Pan Weifang, ktorý navštívil expozíciu Oravského hradu i Oravskej lesnej železnice. Expozíciu Oravského hradu navštívil aj generálny konzul SR v Krakove Ing. Ivan Škorupa i významná delegácia z Prímorsko-goranskej chorvátskej župy na čele s predsedom Zlatkom Komadinom.
Pre návštevníkov Oravského múzea pripravujeme aj v roku 2016 zaujímavé a exkluzívne novinky.
 
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk

Kto je online?

Práve tu je 20 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný kubín