E-marketing

E-marketing

Marketing

Marketing

Reklama

Reklama

Travel Marketing

Travel Marketing

Art Marketing

Art Marketing

Hi-Tech

Hi-Tech

Hľadať

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa pre skvalitnenie svojich služieb a napĺňanie primárnych funkcií snaží získavať finančné prostriedky z rôznych zdrojov. V roku 2017 Oravské múzeum zapojilo aj do výziev Fondu na podporu umenia (FPU).


FPU logo4 bielenamodromFond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel, podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Ďalej na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Oravské múzeum získalo v roku 2017 podporu pre tri projekty v celkovej hodnote 30 000 €. Vďaka podpore FPU získalo Oravské múzeum vzácne zbierkové predmety z pozostalosti Ladislava Nadaši Jégého, získalo finančné prostriedky na zreštaurovanie siedmych umeleckých diel zo zbierok literárnovedného oddelenia s tematikou oravskej krajiny a podarilo sa vydať unikátne dielo P. O. Hviezdoslava v pôvodnom jazyku s ilustráciami národného umelca Martina Benka.

Autor: Admin

Kto je online?

Práve tu je 30 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vydavateľ

Agentúra EL (Agency EL), s.r.o., Partizánska cesta 1513, 02601 Dolný Kubín